Muutos Asuntosalkku Oyj:n johtoryhmässä: Viron maajohtaja Ivo Saluoks jättää yhtiön

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 7.11.2023 klo 8.00

Muutos Asuntosalkku Oyj:n johtoryhmässä: Viron maajohtaja Ivo Saluoks jättää yhtiön

Asuntosalkku Oyj:n Viron maajohtaja ja johtoryhmän jäsen Ivo Saluoks on irtisanoutunut tehtävistään ja jättää yhtiön yhteisesti sovitusti 17.11.2023. Vastuu Viron toiminnan johtamisesta siirtyy sen jälkeen toistaiseksi toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaalle. Investointi- ja realisointipäätökset Virossa kuuluvat Sinnemaan tehtäviin jo entuudestaan.

”Kiitän Ivo Saluoksia todella arvokkaasta panoksesta yhtiön hyväksi. Ivon merkitys Viron liiketoimintamme kehittymiselle nykyiselle tasolleen on ollut hyvin keskeinen. Ivo on ollut erinomainen kollega, ja toivotan lämpimästi hänelle onnea sekä menestystä jatkossa”, sanoo toimitusjohtaja Sinnemaa.

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2023 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 170,5 miljoonaa euroa. 31.7.2023 Asuntosalkku omisti 657 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 108,4 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.6.2023 oli 97,0 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet