Liputusilmoitukset

19.4.2024 alkaen (siirtymäaika 19.6.2024 saakka) First North -yhtiöihin alettiin soveltaa liputusilmoituksia. Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle (”liputusilmoitus”). Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Liputusilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (eli 2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Nämä rajat on määritelty arvopaperimarkkinalaissa. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputusilmoitukset pyydetään lähetettämään Asuntosalkulle osoitteeseen liputus@asuntosalkku.fi.

Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa asiasta saat Finanssivalvonnan internet-sivuilta

Asuntosalkun julkaisemat liputusilmoitukset löytyvät yhtiön tiedotevirrasta hakusanalla, joka voi olla esimerkiksi ”liputusraja”.