Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Asuntosalkun taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Tallinnan valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen yhteenlaskettu käypä arvo saavuttaa Suomen valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen käyvän arvon vuonna 2027.
  • Luototusaste (LTV) on 35–65 prosenttia.

Osinkopolitiikka:

  • Osinkopolitiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä osingonjakoa, pääomanpalautusta ja omien osakkeiden ostamista (yhdessä ”Voitonjako”).
  • Asuntosalkun osinkopolitiikan mukaan yhtiön pyrkimyksenä on omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Voitonjaossa (sisältäen osingonjako, pääomanpalautukset ja omien osakkeiden ostot) ei ole määriteltyjä tavoitteita, eikä osinkopolitiikka ole tae tulevaisuudessa tai minään vuonna tehtävästä voitonjaosta.
  • Hallituksen osingonjakoehdotus muodostetaan yleisten liiketoimintanäkymien ja -mahdollisuuksien, taloudellisen aseman sekä kulloisenkin pääomarakenteen ja siinä ennakoitavien muutosten perusteella.