Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Asuntosalkun taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Viron valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen yhteenlaskettu käypä arvo saavuttaa Suomen valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen käyvän arvon vuonna 2025 päättyvän tilikauden loppuun mennessä.
  • Luototusaste (LTV) on 35–65 prosenttia.

Osinkopolitiikka:

  • Asuntosalkun osinkopolitiikan mukaan yhtiön pyrkimyksenä on listayhtiönä kokonaisosinkosumman vuosittainen kasvattaminen.