Yhtiökokous


Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön Internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus tulee esittää siten, että se on saapunut yhtiölle viimeistään ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Vaatimuksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto@asuntosalkku.fi tai kirjattuna kirjeenä osoitteeseen
Asuntosalkku Oyj
yhtiökokousasiat
Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki.

Vuonna 2023 vaatimus tulee olla saapunut yhtiölle viimeistään 1.12.2023 mennessä.


Yhtiökokousten arkisto

Varsinainen yhtiökokous 2022

Kalenterivuonna 2023 ei ollut varsinaista yhtiökokousta, koska varsinainen yhtiökokous 2022 järjestettiin joulukuussa ja seuraava varsinainen yhtiökokous järjestettiin tammikuussa 2024.