Asuntosalkku lyhyesti

Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö. Portfoliossamme on yli 2 000 valikoitua pientä yksittäistä asuntoa, jotka sijaitsevat omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla pääosin pääkaupunkiseudulla Suomessa ja Tallinnassa Virossa.

Liiketoimintamme kattaa sijoituskohteiden tunnistamisen ja huolellisen valinnan, portfolion hallinnan sekä tehokkaan ulkoistetun vuokrausprosessin. Lisäksi ajoittain myymme asuntojamme, kun se on liiketoiminnallisesti perusteltua.

Vuonna 2018 perustettuun Asuntosalkku-konserniin kuuluvat emoyhtiö Asuntosalkku Oyj sekä kolme täysin omistettua tytäryhtiötä: Asuntosalkku Suomi Oy, Linnakodu OÜ ja Suomen Asuntovarainhoito Oy.

Visiomme

Olemme jatkossakin johtava yksityinen vuokranantaja Tallinnan kasvumahdollisuuksia tarjoavalla vuokramarkkinalla. Hyödynnämme parhaita mahdollisuuksia Suomessa laajan ja tiheästi päivittyvän tietopohjamme avulla.

Missiomme

Nostamme vuokra-asumisen omistusasuntotaloissa tasavertaiseksi vaihtoehdoksi omistusasumiselle. Tarjoamme vuokra-asuntoja, joissa asukas valitsee asua, vaikka hänellä olisi mahdollisuus ostaa omistusasunto.

Strategiamme

Sijoituksemme keskittyvät yksittäin valikoituihin optimaalisiin asuntoihin omistusasujien asuttamissa taloissa.

Fokuksemme on Suomessa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella sekä parhaaksi katsomillamme sijainneilla Tallinnan keskustassa.

Tuotot pääasiassa nettovuokratuotoista ja realisoituneista myyntivoitoista