Hallinnointi

Asuntosalkun hallinto on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaettu yhtiön toimielinten, kuten yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan, kesken. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön päivittäisen hallinnon hoitamisessa johtoryhmä.