Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kare Kotiranta.