Hyväksytty neuvonantaja

Asuntosalkku Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki
Puh. +358 50 520 4098