Hyväksytty neuvonantaja

Asuntosalkku Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii OP Yrityspankki Oyj. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet

OP Yrityspankki Oyj
Gebhardinaukio 1
00510 Helsinki
Puh +358 50 325 8723