Tarkkaan valittuihin yksittäisiin hyvän tuottopotentiaalin asuntoihin painottuva portfolio

Omistusasuntotaloissa

Asuntosalkku on keskittynyt hankkimaan valikoituja yksittäisiä asuntoja omistusasuntotaloissa. Yksittäisten asuntojen omistamisen kautta yhtiöllä on mahdollista sijoittaa tarkoin valikoituihin pieniin asuntoihin, joissa on yhtiön johdon näkemyksen mukaisesti vuokrauskäyttöön parhaiten soveltuva sijainti, pohja ja muut ominaisuudet. Yksittäiset asunnot mahdollistavat myös vuokran asettamisen joustavasti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti, kun vuokrattavat asunnot ovat yksittäisiä asuntoja tyypillisesti ilman identtistä vertailupistettä vuokralaisille. Yksittäisiin asuntoihin painottuvan portfolion vuokralaiset eivät tyypillisesti tiedä toisistaan tai toistensa vuokrista, mikä mahdollistaa jokaisen asunnon vuokran itsenäisen ja optimaalisen hinnoittelun.

Asuntosalkun keskittyminen vuokra-asuntojen tarjoamiseen omistusasuntotaloissa lisää yhtiön johdon näkemyksen mukaan sen asuntojen haluttavuutta vuokralaisten keskuudessa.

Kasvukeskuksissa

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kaupungistuminen, suurimpien keskusten väestönkasvu sekä kotitalouksien koon muutokset vaikuttavat merkittävästi asuntojen kysynnän kehitykseen. Yhtiö uskoo olevansa hyvässä asemassa hyötymään tästä kehityksestä.

Vastatakseen demograafisen kehityksen tukemaan markkinakysyntään ja kuluttajien preferensseihin, yhtiö on sijoitusstrategiassaan painottanut vahvasti yksiöiden ja kaksioiden osuutta.

Hyvien liikenneyhteyksien varrella

Asuntosalkun asuntojen keskeiset sijainnit hyvien liikenneyhteyksien varrella lisäävät yhtiön johdon näkemyksen mukaan niiden vetovoimaa vuokralaisten keskuudessa. Asuntosalkun asunnot on hankittu huomioiden liikenneyhteyksien positiivinen vaikutus asuntojen hintakehitykseen ja vuokrattavuuteen.

Omilla tonteilla

Omalla tontilla sijaitsevat asunnot tukevat vahvempaa kate- ja arvonkehityspotentiaalia.

Laadukas asuntoportfolio (tilanne 31.3.2024)

Suomi

Kartta on suuntaa-antava, eikä jokaisen asunnon osalta ole välttämättä omaa merkintää.

Viro

Kartta on suuntaa-antava, eikä jokaisen asunnon osalta ole välttämättä omaa merkintää.