Asuntosalkku on kilpailijoista erottuva asuntosijoitusyhtiö

Asuntosalkku on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä.

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja1. Yhtiön tavoitteena on pitää tulevina vuosina kasvun painopiste vahvasti Tallinnan vuokramarkkinalla.

Asuntosalkun hajautetussa asuntoportfoliossa oli 30.9.2023 Suomesta 1 413 asuntoa ja Tallinnasta 657 valmista sekä 84 rakenteilla olevaa asuntoa. Kaikki Tallinnan asunnot sijaitsevat Tallinnan vanhan kaupungin läheisyydessä. Asuntosalkun valmiiden asuntojen käypä arvo 30.9.2023 oli 273,0 miljoonaa euroa.

[1] Lähde: Adaur Grupp (Tallinn Residential Market participants 04.2022)

Vahvuutemme

  • Tarkkaan valittuihin yksittäisiin hyvän tuottopotentiaalin asuntoihin painottuva portfolio
  • Tallinna tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia
  • Liiketoiminnassa vahva kassavirta ja valmis hajautus
  • Vakiintunut toimintamalli ja kokenut johto