Tunnusluvut

Tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita1.4.–30.9. tai 30.9. 1.4.–30.9. tai 30.9. 1.10.–30.9. tai 30.9. 1.10.–30.9. tai 30.9.
2023202220232022
Liikevaihto, M€8,87,616,814,0(4
Nettovuokratuotto, M€5,75,411,29,8
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, %64,370,066,770,1
Käyttökate (EBITDA), M€-2,0(12,1(2-7,8(134,7(1,2
Käyttökate liikevaihdosta, %-23,2(127,9(2-46,3(1248,4(1,2
Oikaistu käyttökate, M€4,42,6(28,66,1(2
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %50,233,9(250,943,6(2
Oikaistu käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, M€4,44,28,67,8
Oikaistu käyttökate ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta, %50,254,550,955,7
Tilikauden voitto/tappio, M€-4,2(12,1(2-10,8(130,9(1,2,4
Realisoitunut voitto/tappio, M€1,81,1(23,82,9(2
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€1,91,2(24,33,1(2
FFO ilman kertaluonteisia eriä, M€1,92,44,34,4
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€273,0275,3273,0275,3(4
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€164,6176,0164,6176,0(4
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€108,499,3108,499,3(4
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€(317,533,417,533,4
Taloudellinen vuokrausaste, %97,597,797,597,7
Taloudellinen vuokrausaste, Suomi, %97,297,397,297,3
Taloudellinen vuokrausaste, Viro, %98,298,798,298,7
Luototusaste (Loan to value, LTV), %50,446,550,446,5
Osakekohtainen oma pääoma, €136,65149,66136,65149,66
Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, €138,61154,23138,61154,23

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tässä liitteessä.

1) Tunnusluku sisältää arvon laskentamenetelmän tai irtokalusteiden kirjanpitokäsittelyn muutoksen vaikutuksia.

2) Tunnusluku sisältää kertaluonteisia kuluja, jotka johtuivat yhtiön First North -listautumisesta ja sulautumisesta Asuntoturva Oy:n kanssa. Kertaluonteiset kulut ja niiden veroja vähentävä vaikutus ovat yhteensä noin -1,7 miljoonaa euroa, netto, ajalla 1.10.2021–30.9.2022 tai -1,6 miljoonaa euroa, netto, ajalla 1.4.2022–30.9.2022.

3) Rakenteilla olevien asuntojen arvostus on tehty olettaen, että asunnot ovat valmistuneet ja, että asunnot ovat vuokrattu keskimääräisen taloudellisen vuokrausasteen olettaman mukaan arvonmäärityksen arvopäivänä; asuntokohtainen vuokrataso perustuu Asuntosalkun antamaan vuokra-arvioon.

4) Tilintarkastettu.