Tunnusluvut

Tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita1.10.–31.3. tai 31.3. 1.10.–31.3. tai 31.3. 1.10.–30.9. tai 30.9.
202420232023
Liikevaihto, M€9,28,016,8
Nettovuokratuotto, M€5,75,611,2
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, %62,169,366,7
Käyttökate (EBITDA), M€-3,9-5,7-7,8(1
Käyttökate liikevaihdosta, %-42,7-71,6-46,3(1
Oikaistu käyttökate, M€(24,14,18,6
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %44,951,750,9
Tilikauden voitto/tappio, M€-7,2-6,6-10,8(1
Realisoitunut voitto/tappio, M€(20,62,13,8
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€(20,02,34,3
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€267,8271,0273,0
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€160,1170,5164,6
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€107,7100,5108,4
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€(314,028,717,5
Taloudellinen vuokrausaste, %96,697,697,5
Taloudellinen vuokrausaste, Suomi, %97,297,097,2
Taloudellinen vuokrausaste, Viro, %95,399,298,2
Luototusaste (Loan to value, LTV), %52,649,0(450,4
Osakekohtainen oma pääoma, €129,31142,29136,65
Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, €130,14145,51138,61

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tässä liitteessä.

1) Tunnusluku sisältää irtokalusteiden kirjanpitokäsittelyn muutoksen vaikutuksia.

2) Kuluvalla tilikaudella tai vertailukaudella ei ole ollut kertaluonteisia eriä. Täten ”Ilman kertaluonteisia eriä” -tyyppisiä tunnuslukuja ei esitetä.

3) Rakenteilla olevien asuntojen arvostus on tehty olettaen, että asunnot ovat valmistuneet ja, että asunnot ovat vuokrattu keskimääräisen taloudellisen vuokrausasteen olettaman mukaan arvonmäärityksen arvopäivänä; asuntokohtainen vuokrataso perustuu Asuntosalkun antamaan vuokra-arvioon.

4)Tunnusluvun arvo eroaa puolivuosikatsauksessa 1.10.2022–31.3.2023 esitetystä arvosta, koska vertailukauden tasetta on oikaistu Viron vuokravakuuksien osalta.