Vastuullisuus keskeinen osa toimintaamme

Vastuullisuus on yksi keskeisistä arvoistamme ja tarkoittaa meille muun muassa sääntelyn noudattamista, luotettavana vuokranantajana toimimista, sijoituskohteiden huolellista hoitamista sekä luotettavuutta työnantajana.

Pyrimme ottamaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristötekijöiden vaikutukset huomioon sijoituskohteiden valinnassa. Painotamme sijoituskohteiden valinnassa raideliikenteen läheisyyttä. Asumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi pyrimme muun muassa suosimaan asunnoissamme energiatehokkaita kodinkoneita ja edistämään lämmitysenergian säästötoimia niissä taloyhtiöissä, joissa meillä on merkittävä äänivalta.

Lisäksi ehkäisemme omassa toiminnassamme harmaata taloutta ja hyväksymme yhteistyökumppaneiksi vain yrityksiä, jotka ovat asianmukaisiin rekistereihin, kuten ennakkovero- ja työnantajarekisteriin, merkittyjä ja jotka kantavat yhteiskuntavastuunsa.