in English / Englanniksi

Usein kysytyt kysymykset

(Klikkaa kysymystä laajentaaksesi)

1. Kuinka pitkä vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta?

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika vuokralaisen puolelta on sopimuksen kestosta riippumatta yksi (1) kalenterikuukausi. Otathan huomioon, että sopimuksessa voi olla ehto ensimmäisestä mahdollisesta vuokrasopimuksen irtisanomisajan alkamispäivästä, katso kysymys 5.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika alkaa aina irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Näin ollen vuokrasopimus päättyy yhden kuukauden irtisanomisajalla seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä (tai halutessasi myöhemmin, esim. toisena seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä). Esimerkiksi jos vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksensa kirjallisesti elokuussa, tarkoittaa se yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla sitä, että vuokrasopimus päättyy syyskuun lopussa.

2. Kuinka voin irtisanoa vuokrasopimukseni?

Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Suosittelemme lähettämään ilmoituksen käyttämällä tästä linkistä aukeavaa esitäytettyä sähköpostiviestiä.

Ilmoituksen voi myös toimittaa vapaamuotoisella sähköpostilla tai kirjeellä. Irtisanomisesta tulee selvitä seuraavat asiat:

  • kyseessä on vuokrasopimuksen irtisanominen
  • huoneiston koko osoite (katuosoite, talonnumero, rappu ja huoneiston numero, postinumero sekä postitoimipaikka)
  • kaikkien vuokralaisten nimet ja puhelinnumerot
  • päivämäärä, johon vuokrasopimus päättyy vuokralaisen lainmukaisen irtisanomisajan mukaisesti

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus tulee saada kaikilta vuokralaisilta. Jos huoneiston vuokrasopimukseen on kirjattu useampi kuin yksi vuokralainen, tulee kaikkien vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden irtisanoa vuokrasopimus kirjallisesti. Jos vuokralaisella on huoneistossa asuva puoliso, puolison tulee antaa suostumus irtisanomiseen. Sähköpostilla lähetettyyn irtisanomiseen suostumuksen voi antaa esimerkiksi lisäämällä puolison sähköpostin vastaanottajiin ja pyytämällä puolisoa vastaamaan viestiin hyväksyvästi. Kirjeellä asian voi hoitaa allekirjoittamalla irtisanomisen ja kirjoittamalla nimenselvennyksen viereen/alle ”annan puolison suostumuksen”.

3. Kuinka pitkä vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta?

Alle vuoden kestäneissä vuokrasopimuksissa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta kolme (3) kalenterikuukautta. Vuoden tai yli vuoden kestäneissä vuokrasopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi (6) kalenterikuukautta.

4. Mikä on poismuuttopäivä?

Muuttopäivä on sopimuksen mukaisesti vuokrasopimuksen päättymispäivä.

5. Sopimuksessani on mainittu ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä puolin ja toisin. Mitä tämä tarkoittaa?

Vuokrasopimuksessa mainittu ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä tarkoittaa ensimmäistä mahdollista ajankohtaa, mistä alkaen vuokrasopimuksen irtisanomisaika alkaa aikaisintaan juosta. Esimerkiksi, jos ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.8. ja vuokrasopimus sanotaan vuokralaisen toimesta irti kesäkuussa, niin irtisanomisaika alkaa kuitenkin juosta 31.8., ja silloin vuokrasopimus päättyy 30.9.

Ensimmäisen mahdollisen irtisanomisajan alkamispäivän jälkeen vuokranantajan ja vuokralaisen irtisanomisajat ovat kuten kohdassa 1. ja 3. on kerrottu.

6. Haluan irtisanoa vuokrasuhteeni ennen vuokrasopimuksessa mainittua ensimmäistä mahdollista irtisanomisajan alkamispäivää. Mitä voin tehdä?

Mikäli haluat irtisanoa vuokrasopimuksesi ennen vuokrasopimuksessa mainittua ensimmäistä mahdollista irtisanomisajan alkamispäivää, tulee sinun olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse numeroon 010 232 7505 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosalkku.fi. Asiakaspalvelu kertoo sinulle ehdoista ja menettelyistä lisää. Menettelyistä kerrotaan myös vuokrasopimuksen muissa ehdoissa tai liitteessä 1.

7. Mihin voin palauttaa huoneiston avaimet vuokrasopimukseni päätyttyä?

Huoneiston avaimet tulee palauttaa vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantajan määräämään paikkaan erillisen ohjeistuksen mukaan. Luovutetuista avaimista otetaan vastaanottokuittaus. Tarkemmat ohjeet avainten palauttamisesta annetaan vuokralaiselle kirjallisesti irtisanoutumisen yhteydessä.

8. Vuokrasuhteeni on päättynyt. Kuinka nopeasti sopimusvakuuteni palautetaan?

Kun huoneiston lopputarkastus on pidetty, avaimet sovitusti palautettu, asunto asianmukaisesti siivottu ja varastokomerot tyhjennetty sekä kaiken on muutenkin todettu olevan mm. vuokranmaksuun liittyen kunnossa, sopimusvakuus voidaan palauttaa. Myös suoraan taloyhtiölle maksettavien maksujen (esim. sähkö, sauna, autopaikka) tulee olla maksettu ennen kuin sopimusvakuus voidaan palauttaa. Sopimusvakuus palautetaan yleensä 2-4 viikon kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, mikäli vuokralainen on suorittanut kaikki velvoitteensa asianmukaisesti.

9. Loppusiivous

Vuokrasuhteen päättyessä tulee huoneistossa tehdä loppusiivous ohjeistuksen mukaan (linkki).

10. Minulla on asiaa koskien vuokrasuhdettani. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Kaikissa vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa on hyvä olla yhteydessä vuokrasopimuksessa mainittuun vuokranantajaan. Vuokranantajan yhteystiedot löydät vuokrasopimuksestasi tai vaihtoehtoisesti voit olla vuokranantajaan yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta, puhelimitse numeroon 010 232 7505 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosalkku.fi.

Jos on kyse vikailmoituksesta, voit käyttää vapaamuotoista sähköpostia tai tätä lomaketta (linkki).

11. Muuttoilmoitus ja muutokset asukasmäärässä

Vuokralaisen on tehtävä muuttoilmoitus taloyhtiön isännöintiin ja tarvittaessa myös huoltoyhtiöön. Muuttoilmoitus kannattaa tehdä ensisijaisesti isännöitsijäntoimiston verkkosivujen kautta.

Kaikista asukasmuutoksista tulee ilmoittaa sekä taloyhtiölle että vuokranantajalle.

12. Huoneiston hoito ja kunnossapito, sekä vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus vuokrasuhteen aikana

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa vuokraamaansa asuntoa sekä siellä olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti vuokrasuhteensa aikana. Huolellinen hoito sisältää mm. asunnon säännöllisen siivoamisen.

Mikäli vuokralainen havaitsee asunnossa vikaa, kuten merkkejä vesivahingosta, kosteusvauriosta tai muusta korjausta vaativasta ongelmasta, joka voi mahdollisesti aiheuttaa laajempaa vahinkoa, on vuokralaisen velvollisuus ilmoittaa ongelmasta välittömästi vuokranantajalle. Vakavasta tai kiireellisestä vahingosta on syytä ilmoittaa myös taloyhtiön huollon päivystykseen. Vikailmoitukseen vuokranantajalle voit käyttää vapaamuotoista sähköpostia tai tätä lomaketta (linkki).

13. Haluan maalata huoneistoni seinät. Mitä minun tulee tehdä?

Kaikista huoneistossa tehtävistä muutostöistä, kuten esim. seinien maalaamisesta, sovitaan aina kirjallisesti vuokranantajan kanssa erillisellä muutostyösopimuksella. Vuokralaisen toivoessa maalauslupaa hänen tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Lähtökohtaisesti vuokranantaja hyväksyy seinien väreiksi valkoisen tai maalarinvalkoisen.

14. Huoneistooni kuuluvassa varastokomerossa on tavaroita. Mitä minun tulee tehdä?

Mikäli huoneistolle kuuluvassa varastokomerossa on jonkun toisen tavaroita, tulee sinun ensimmäiseksi varmistaa isännöitsijäntoimistosta, onko kyseisessä taloyhtiössä jokaiselle huoneistolle annettu huoneiston numeroa vastaava varastokomero. Koska taloyhtiöissä voi olla muunkinlaisia varastokomeroiden jakoperusteita, tämä on hyvä varmistaa ensin.

Vuokralaisen tulee laittaa taloyhtiön jokaiseen rappukäytävään ilmoitus, jossa pyydetään tyhjentämään kyseinen varastokomero kahden viikon kuluessa.

Ilmoitusten laittamisen jälkeen vuokralaisen tulee olla yhteydessä vuokranantajaan, joka selvittää, ovatko varastokomerossa olevat tavarat mahdollisesti edellisen vuokralaisen omaisuutta. Samalla tulee mahdollisimman tarkasti kertoa, kuinka paljon ja minkälaista tavaraa varastokomerossa on. Kun kahden viikon ilmoitusaika on mennyt ja, jos tavarat ovat edelleen varastokomerossa, vuokralaisen tulee ilmoittaa siitä vuokranantajalle, joka tilaa sinne tyhjennyksen, mikäli se on tarpeen. Mikäli tavaraa on vähän ja tavara on arvotonta, vuokralainen voi itse hävittää ne sekajätteiden mukana sovittuaan asiasta vuokranantajan kanssa.

Voit lähettää kuvan varastokomerosta ja tiedon asiasta vuokranantajalle käyttämällä vapaamuotoista sähköpostia tai tätä lomaketta (linkki).

15. Tarvitsen autopaikan, sauna- ja / tai pesutupavuoron sekä tietoa taloyhtiön yleisistä tiloista. Keneen otan yhteyttä?

Autopaikkoja sekä sauna- ja pesutupavuoroja hallinnoi yleensä isännöitsijäntoimisto, joten vuokralaisen kannattaa olla yhteydessä suoraan isännöitsijäntoimistoon. Sieltä saa myös tiedon perittävien maksujen suuruudesta sekä siitä, peritäänkö käyttökorvaukset osakkeenomistajalta (vuokranantaja), jolloin maksut maksetaan vuokranmaksun yhteydessä vuokranantajalle, vai laskuttaako taloyhtiö suoraan asukasta eli vuokralaista.

16. Kuinka maksan vuokrani?

Vuokra maksetaan vuokralaskussa mainitulle vuokranmaksutilille mainittua vuokranmaksuviitettä käyttäen. Vuokranmaksupäivä on kuukauden toinen pankkipäivä.

17. Kuuluuko vesimaksu vuokraan?

Ei kuulu. Vesimaksu on joko kiinteä tai kulutukseen perustuva. Kulutukseen perustuvan vesimaksun yhteydessä voidaan periä ennakkoa.

18. Kuuluuko sähkö vuokraan?

Ei. Yleensä vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen sähköyhtiön kanssa. Mikäli taloyhtiössä on käytössä taloyhtiösähkö, siitä mainitaan vuokrasopimuksessa erikseen.

19. Vuokrasopimukseeni on kirjattu laajakaistamaksu. Onko minun pakko maksaa siitä, vaikka minulla on toisen palveluntarjoajan liittymä?

Vuokrasopimuksessa on sovittu, että vuokralainen vastaa taloyhtiön perimistä käyttökorvauksista. Taloyhtiön laajakaistamaksu tulee maksaa, mikäli yhtiökokous on päättänyt periä korvauksen kaikilta osakkailta.

20. Huoneiston jääkaappi / liesi ei toimi. Miten toimin?

Tarkasta, että laite on päällä ja ettei sulake ole palanut. Liedessä on oma sulakkeensa (tai useita sulakkeita), joten, jos liesi yhtäkkiä vain lakkaa toimimasta, vika poistuu yleensä uusimalla sulakkeet. Mikäli vika ei poistu, kannattaa olla yhteydessä vuokranantajaan.

Jos jääkaappiin tulee toimintahäiriö, ensimmäiseksi tulee tarkastaa, että jääkaappiin tulee virtaa ja että ilma pääsee kiertämään ympärillä esteettömästi. Sen jälkeen on hyvä sulattaa jääkaappi ja pakastin ja pitää virtaa pois päältä jonkin aikaa. Lisäksi kannattaa huomioida, että etenkin ilman lämmetessä kylmälaitteet saattavat alkaa pitää normaalia enemmän ääntä ja käyttää enemmän energiaa pitääkseen jääkaapin sisäilman viileänä. Kannattaa myös kokeilla säätää jääkaapin sisäilmaa viileämmäksi. Mikäli mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei auta, tulee ottaa yhteyttä vuokranantajaan. Vikailmoitukseen vuokranantajalle voit käyttää vapaamuotoista sähköpostia tai tätä lomaketta (linkki). Vuokranantaja voi tarvittaessa lähettää edustajansa paikalle tarkastamaan tilanteen.

Hajonnut laite joko uusitaan tai korjataan vuokranantajan päätöksellä sopivimman ratkaisun mukaan. Jos laite uusitaan, uusi laite ei välttämättä ole täysin samanlainen kuin vanha.

21. Haluaisin asentaa astianpesukoneen / pyykkikoneen. Miten toimin?

Astianpesu- tai pyykkikoneen saa asentaa vain sille varattuun valmiiseen paikkaan asunnossa. Pyykkikoneen voi asentaa itse, jos osaa, mutta astianpesukoneen saa asentaa vain toimitusasentaja, putkimies tai taloyhtiön huolto. Vuokralainen maksaa asennuskustannukset. Muutostöitä, jotka mahdollistaisivat astianpesu- tai pyykkikoneen asentamisen asuntoon, ei saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa.

22. Muutan pois. Mitä teen astianpesukoneelle / pyykkikoneelle?

Jos astianpesukone tai pyykkikone on kuulunut asunnon varustukseen, se jätetään asuntoon poismuuton yhteydessä. Jos olet hankkinut koneen itse, mutta jättäisit sen mieluummin asuntoon kuin veisit mukanasi pois muuttaessa, voit neuvotella tästä vuokranantajasi kanssa. Vuokranantajasi voi antaa sinulle luvan jättää astianpesukone asuntoon, jolloin sinun ei tarvitse järjestää sen irrottamista ja kuljetusta. Jos jätät laitteen asuntoon, älä irrota sitä vesihanasta tai viemäristä. Pyykkikone on lähtökohtaisesti vuokralaiselle kuuluva laite, joka tulee pois muuton yhteydessä viedä mukanaan. Kun irrotat astianpesukoneen tai pyykkikoneen vesihanasta, muistathan kiinnittää tulpan vesihanaan, johon laite oli kytketty. Olet vastuussa tulppaamattoman tai huonosti tulpatun hanan vuotamisesti, jos näin tapahtuu.

23. Avain katosi. Kuinka toimin?

Jos avain katoaa, ole katoamisesta välittömästi yhteydessä vuokranantajaasi joko puhelimitse tai sähköpostilla. Kadonneesta avaimesta tulee antaa selvitys, milloin ja missä tämä katosi (tai näit sen viimeksi) ja oliko avaimessa tunnistetietoja, joilla tämä on yhdistettävissä taloyhtiöön tai huoneistoon. Turvallisuussyistä kadonneeseen avaimeen liittyvä lukko saatetaan joutua sarjoittamaan uudelleen. Vuokralainen vastaa tällöin sarjoituksesta ja/tai uudesta avaimesta koituvista kustannuksista.