Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote

2.9.2022 klo 15.50

 

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

  

Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö” ja ”Asuntosalkku”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 20.5.2022 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ehdollisena Yhtiön listautumiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle sekä vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

 

Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että nimeämiseen oikeutetut Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella, paitsi vuonna 2022 osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyi elokuun viidentenä arkipäivänä rekisteröitynä olleiden omistustietojen perusteella.

 

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 5.8.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotuksen hallituksen jäsenistä.

 

Neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: 

  • Vuokraturva-Yhtiöt Oy, edustajanaan Timo Metsola
  • Sinnemaa Oy, edustajanaan Jaakko Sinnemaa 
  • Rausanne Oy, edustajanaan Arto Puolimatka
  • Umo Capital Oy, edustajanaan Joonas Haakana.

 

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

 

 Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
OP Yrityspankki Oyj

Puh. +358 50 325 8723

 

 

Asuntosalkku Oyj

 

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2022 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 183,0 miljoonaa euroa. 31.7.2022 Asuntosalkku omisti 595 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 99,3 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2022 oli 97,0 prosenttia. Asuntosalkun toimitusjohtaja on Jaakko Sinnemaa ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet