Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote

9.8.2023 klo 14.30

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Asuntosalkun neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

  • Timo Metsola, Vuokraturva-Yhtiöt Oy:n nimeämänä
  • Jaakko Sinnemaa, Sinnemaa Oy:n nimeämänä
  • Arto Puolimatka, Rausanne Oy:n nimeämänä
  • Joonas Haakana, Umo Capital Oy:n nimeämänä.

Nimitystoimikunnan perustamisesta päätti Asuntosalkun 20.5.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous. Nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotuksen hallituksen jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävä on valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että nimeämiseen oikeutetut yhtiön neljän suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2023 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 170,5 miljoonaa euroa. 31.1.2023 Asuntosalkku omisti 619 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 100,5 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2023 oli 97,6 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet