Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote

11.10.2022 klo 10.00

 

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

  

Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö” ja ”Asuntosalkku”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 14.12.2022. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

 

1. Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja hallitukseen valitaan siten viisi (5) jäsentä.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Timo Metsola, Hille Korhonen, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen jatkavat hallituksessa. Kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtäviin.

 

Nimitystoimikunta arvioi, että Yhtiön nykyisellä hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

 

Nimitystoimikunnan kokouksessa todettiin, että hallituksen työtä arvioidaan vuosittain ja tulokset ilmoitetaan nimitystoimikunnalle.

 

2. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa (ei muutosta)
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)

Vuosipalkkion lisäksi maksettavia erillisiä kokouspalkkioita ei esitetä (ei muutosta).

 

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

 

Asuntosalkun 20.5.2022 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen.

 

Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen Asuntosalkun nimitystoimikuntaan:

 

  • Vuokraturva-Yhtiöt Oy, edustajanaan Timo Metsola
  • Sinnemaa Oy, edustajanaan Jaakko Sinnemaa 
  • Rausanne Oy, edustajanaan Arto Puolimatka
  • Umo Capital Oy, edustajanaan Joonas Haakana

 

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
OP Yrityspankki Oyj

Puh. +358 50 325 8723

 

 

Asuntosalkku Oyj

 

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 30.9.2022 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 176,0 miljoonaa euroa. 31.7.2022 Asuntosalkku omisti 595 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 99,3 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2022 oli 97,0 prosenttia. Asuntosalkun toimitusjohtaja on Jaakko Sinnemaa ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet