Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 3.11.2023 klo 15.00

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 23.1.2024. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

 

1. Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja hallitukseen valitaan siten viisi (5) jäsentä.

 

2. Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Hille Korhonen, Timo Metsola, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen jatkavat hallituksessa. Kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtäviin.

Nimitystoimikunta arvioi, että yhtiön nykyisellä hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

 

3. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa (ei muutosta)
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)

Vuosipalkkion lisäksi maksettavia erillisiä kokouspalkkioita ei esitetä eikä hallitustyöskentelyyn liittyviä matka- tai muita kuluja korvata (ei muutosta).

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Asuntosalkun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen.

Vuonna 2023 Asuntosalkun neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät seuraavat jäsenet yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

  • Timo Metsola, Vuokraturva-Yhtiöt Oy:n nimeämänä
  • Jaakko Sinnemaa, Sinnemaa Oy:n nimeämänä
  • Arto Puolimatka, Rausanne Oy:n nimeämänä
  • Joonas Haakana, Umo Capital Oy:n nimeämänä.

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2023 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 170,5 miljoonaa euroa. 31.7.2023 Asuntosalkku omisti 657 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 108,4 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.6.2023 oli 97,0 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet