Asuntosalkku Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 17.2.2023 klo 14.00

 

Asuntosalkku Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä 

Asuntosalkku Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä ensimmäinen ansaintajakso kattaa tilikauden 2023.

Kannustinjärjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Asuntosalkku Oyj:n osakkeita yhtiön suoriutumisen perusteella. Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Asuntosalkku Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Hallitus voi tarvittaessa päättää maksaa palkkion myös kokonaan rahana. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Osallistujan on omistettava 50 % palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen suoran ja välillisen omistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä 50 % osuutta hänen bruttovuosipalkastaan.

Ansaintajakson 2023 palkkiot perustuvat konsernin vuokrausasteeseen sekä nettovuokratuottoon. Ansaintajakson 2023 perusteella maksettavien palkkioiden tavoitteiden mukainen enimmäismäärä vastaa arviolta yhteensä enintään 1 566 Asuntosalkku Oyj:n osakkeen arvoa eli Asuntosalkun osakkeen 15.2.2023 päätöskurssin perustella laskettuna yhteensä 155 034 euroa, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Ansaintajakson 2023 kohderyhmään kuuluu 4 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Asuntosalkku Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

 

Asuntosalkku Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 30.9.2022 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 176,0 miljoonaa euroa. 31.7.2022 Asuntosalkku omisti 595 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 99,3 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.9.2022 oli 97,7 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet