Asuntosalkku Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 8.2.2024 klo 12.20

Asuntosalkku Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Asuntosalkku Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä 30.9.2024 päättyvälle tilikaudelle. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

30.9.2024 päättyvän ansaintajakson kohderyhmään kuuluu kolme avainhenkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Asuntosalkku Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

Kannustinjärjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita palkkiota suoriutumisen perusteella. Yhtiö maksaa palkkiot kokonaan rahana, ja osallistujan tulee ostaa Asuntosalkun osakkeita vähintään 40 %:n osuudella saamastaan bruttopalkkiosta. Palkkion muulla osuudella on tarkoitus mm. kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Osallistujan on omistettava palkkion perusteella ostamansa osakkeet vähintään 2 vuoden ajan palkkion maksamisesta laskien.

Ansaintajakson palkkiot perustuvat Asuntosalkku Oyj:n 30.9.2024 päättyvän tilikauden vuokrausasteeseen sekä nettovuokratuottoon. Ansaintajakson perusteella maksettavien bruttopalkkioiden tavoitteiden mukainen enimmäismäärä on yhteensä 142 500 euroa vastaten 7.2.2024 päivän päätöskurssilla noin 1 863 Asuntosalkku Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut kattamaan tarkoitettu osuus palkkiosta.

Asuntosalkku Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 30.9.2023 Asuntosalkku omisti 1 413 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 164,6 miljoonaa euroa. 31.7.2023 Asuntosalkku omisti 657 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 108,4 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.9.2023 oli 97,5 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet