Asuntosalkku Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Asuntosalkku Oyj
Yhtiötiedote, 12.6.2024 klo 12.50

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Asuntosalkku Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Timo Metsolalta.

Ilmoituksen mukaan Timo Metsolan määräysvaltaan kuuluva osakeomistus Asuntosalkku Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä suoraan tai rahoitusvälineiden kautta on yli 10 prosenttia.

Ilmoitus perustuu 19.4.2024 voimaan tulleeseen Arvopaperimarkkinalain muutokseen, jonka mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta, jos osakkeenomistajan osuus kohdeyhtiössä on lain voimaan tullessa vähintään viisi prosenttia eikä tällaista osuutta ole aiemmin julkistettu.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

 11,24

 0,0

 11,24

 986 592

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

 N/A

 N/A

 N/A

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000517602

110 901

11,24

A YHTEENSÄ

110 901

11,24

 

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstö tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Timo Metsola

0,0

0,0

0

Vuokraturva-Yhtiöt Oy

11,24

0,0

110 901

 

Yhtiöllä on yhteensä 986 592 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa

toimitusjohtaja

Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2024 Asuntosalkku omisti 1 413 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 160,1 miljoonaa euroa. 31.1.2024 Asuntosalkku omisti 662 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 107,7 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2024 oli 96,6 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

Liitteet