Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste on ollut kahta keskeistä kilpailijaa korkeampi; suunniteltua listautumista koskeva markkinointiesite saatavilla

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote - 17.6.2022 klo 12:13

Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä.

Asuntosalkku-konsernin taloudellinen vuokrausaste 31.3.2022 oli 97,0 prosenttia. Suomessa Asuntosalkku-konsernin taloudellinen vuokrausaste 31.3.2022 oli 96,4 prosenttia ja Tallinnassa 99,2 prosenttia.1)

Vertailun vuoksi katsauskaudella 1.1.–31.3.2022 SATOn taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 94,6 prosenttia2) ja Pietarissa 98,2 prosenttia2), kun taas Kojamon taloudellinen vuokrausaste oli vastaavalla katsauskaudella 91,9 prosenttia3).

1)           Annualisoitu vuokratuotot / Vuokrattavissa olevien asuntojen potentiaalinen vuokratuotto x 100. Virossa valmistuneiden uudiskohteiden sisäpuolien viimeistelyn aikaista vajaakäyttöä ei huomioida vajaakäyttönä laskettaessa taloudellista vuokrausastetta.

2)           SATO Oyj:n Q1 osavuosikatsaus1.1.–31.3.2022.

3)           Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022.

 

Markkinointiesite

Asuntosalkku Oyj:n suunniteltuun listautumiseen liittyvä markkinointiesite on saatavilla sähköisenä versiona 17.6.2022 alkaen Asuntosalkun verkkosivuilla osoitteessa www.asuntosalkku.fi/listautuminen.

 

 

Lisätietoja

 

Jaakko Sinnemaa

toimitusjohtaja

Asuntosalkku Oyj

Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja

Asuntosalkku Oyj

timo.metsola@asuntosalkku.fi

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa.

Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. Asuntosalkku omistaa 1 414 valmista asuntoa Suomessa ja 557 valmista asuntoa Tallinnassa ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 269,4 miljoonaa euroa 31.3.2022. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2022 oli 97,0 prosenttia.

Asuntosalkun toimitusjohtaja on Jaakko Sinnemaa ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

www.asuntosalkku.fi

Kuvapankki: https://asuntosalkku.fi/meista/kuvapankki/

 

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö”) arvopapereihin. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.