Asuntosalkku Oyj:n tytäryhtiön Suomen Asuntovarainhoito Oy:n lainoja on jatkettu kesään 2024 saakka

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 26.9.2023 klo 16:40

Asuntosalkun tytäryhtiön Suomen Asuntovarainhoidon lainasopimuksia, jotka ovat määrältään yhteensä noin 18 miljoonaa euroa, on jatkettu heinäkuuhun 2024 saakka. Tämän sopimuksen myötä konsernin molemmat suomalaiset tytäryhtiöt, Suomen Asuntovarainhoito Oy ja Asuntosalkku Suomi Oy, ovat samassa aikataulussa jälleenrahoitusta neuvoteltaessa. Kyseinen lainojen jatko on yhtiön johdon näkemyksen mukaan tässä korkomarkkinatilanteessa yhtiön kannalta sopiva ja tarkoituksenmukainen kokonaisratkaisu. Tämä ratkaisu mahdollistaa myös konsernin Suomen toiminnan jälleenrahoitusneuvottelut kokonaisuutena. Solmituissa jatkosopimuksissa muut lainaehdot pysyvät johdon näkemyksen mukaan olennaisilta osin samoina, eivätkä muutokset vaikuta Asuntosalkun taloudelliseen asemaan tai näkymiin merkittävästi.

Konsernin lainakanta on yhteensä noin 150 miljoonaa euroa. Suomen Asuntovarainhoito Oy:n pidennetyt lainat edustavat konsernin lainakannasta noin 12:ta prosenttia.

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2023 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 170,5 miljoonaa euroa. 31.7.2023 Asuntosalkku omisti 657 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 108,4 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.6.2023 oli 97,0 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

www.asuntosalkku.fi