Hyvinvointia ihmisille

Uskomme, että eettisesti kestävät toimintatavat ovat yksi pitkäjänteisen liiketoiminnan kulmakivistä. Tämän on myös tarkoitus näkyä tavassamme toimia.

Visiomme on luoda asuntomarkkinat, missä vuokra-asuminen ja omistusasuminen ovat yhtä arvostettuja. Näin ihminen voisi aidosti valita asua vuokralla silloin, kun se on hänelle sopivin tapa asua. Olemme tehneet tavoitteemme eteen pitkäjänteistä työtä ja voimme ylpeänä todeta, että jo merkittävässä osassa toiminta-alueitamme ja asuntojamme vuokralaisemme nimenomaisesti valitsevat asuvansa vuokralla.

  • Tarjoamme kodin tuhansille ihmisille ketään syrjimättä. Omistamme yksittäisiä asuntoja omistusasuntotaloissa, mikä mahdollistaa erilaiset asumismuodot samassa talossa sekä samassa rapussakin.
  • Asuntokantamme koostuu suurimmaksi osin tilankäytöltään tehokkaista asunnoista, jotka sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Jopa 67 % asunnoistamme sijaitsee alle kilometrin päässä ja 55 % alle 600 metrin päässä lähimmästä raideliikenneasemasta. Näin asukkaamme voivat halutessaan valita elää myös ilman autoa. 
  • Toimintaamme ohjaa kattava sääntely, minkä laadukas ja tarkka noudattaminen on meille hyvin tärkeää. Esimerkiksi sidosryhmävalinnassamme toteutamme vastuullisia korruption ja rahanpesun estämisen periaatteita. 

Rahaston ja sen hoitajan sijoittuminen suhteessa kestävän kehityksen tiedonantoasetukseen

Rahasto ja sen hoitajana toimiva vaihtoehtorahastojen hoitajan Asuntosalkku toimilupa Oy kuuluvat sijoituspäätösten haitallisien kestävyysvaikutusten osalta ryhmään, joka ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Luokitus johtuu nykytilanteessa enimmäksi raportointikehikon sopimattomuudesta Rahaston liike-toimintakonseptiin.

Rahaston liiketoimintakonsepti on ainutlaatuinen. Rahasto sijoittaa yksittäisiin vuokra-asuntoihin omistusasuntotaloissa, joissa se on pääsääntöisesti vähemmistöosakkaana ilman määräysvalta-asemaa yhtiöön. Ainutlaatuisen vähemmistö-osakkuuksiin perustuvan konseptimme vuoksi arvioimme, että emme mahdollisesti voisi esiintyä EU-laajuisen asunto- ja kiinteistösijoitusrahastoihin sovellettavan standardin mukaisesti rahastona, joka edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ainakaan ilman, että tästä aiheutuisi meille kohtuuton hallinnollinen taakka.

Kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksien mittaamiseen ehdotetuista mittareista valtaosa on sellaisia, että ne soveltuvat kokonaisiin kiinteistöihin sijoittaviin ja niitä hallinnoiviin toimijoihin. Mm. kasvihuonepäästöjen, jätevesien ja viheralueiden laskeminen yksittäisille huoneistoille ei olisi ylipäänsä mahdollista tai asettaisi käyttämällemme konseptille kohtuuttoman taakan erityisesti huomioiden rahaston vaihtoehtorahastojen hoitajan Asuntosalkku toimilupa Oy:n koon, toiminnan luonteen, laajuuden ja rahastojen ominaisuudet sekä sen, että hoitaja hoitaa pelkästään asuntorahastoja.

Toimintaperiaatteet

Voit lukea toimintaperiaatteistamme lisää täältä. Sivulla on myös linkki väärinkäytösilmoituksen tekemiseen. Emme hyväksytä väärinkäytöksiä toiminnassamme.

Palkitsemispolitiikat

Muuttuvaa palkkiota ei voida maksaa, jos avainhenkilö on palkkion määräytymiskauden aikana toiminut merkittävästi rahaston hoitajayhtiön hallituksen vahvistamien sisäisten periaatteiden ja toimintaohjeiden vastaisesti. Täten palkkiopolitiikka on rahaston hoitajayhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden kanssa johdonmukainen.