Toimintaperiaatteemme

Uskomme, että eettisesti kestävät toimintatavat ovat yksi pitkäjänteisen liiketoiminnan kulmakivistä. Tämän on myös tarkoitus näkyä tavassamme toimia. Tällä sivulla kerromme toimintaperiaatteistamme. Sivun lopussa on myös linkki väärinkäytösilmoitusten eli whistleblowing-ilmoitusten portaaliin.

Rahaston hoitajayhtiön hallitus vahvistaa sisäiset periaatteet, jotka ohjaavat monia toimintamme osa-alueita. Sisäisten periaatteiden tarkoitus on ohjata toimintaa kestävästi ja sääntelynmukaisesti sekä varmistaa luotettavasti järjestetty hallinto. Code of conduct -ohjeemme ja hallituksen vahvistamat sisäiset periaatteet yhdessä muodostavat tapamme toimia.

Arvot

Keskeisimpiä arvojamme ovat olla

 • pitkäjänteisesti tuottava ja tavoitteellinen,
 • osaava ja kehittyvä,
 • vastuullinen,
 • rehellinen ja luotettava.

Voit lukea lisää arvoistamme code of conduct -ohjeestamme.

Miten toimimme

Toimintamme keskeisiä periaatteita on kerrottu alla. Voit lukea niistä lisää code of conduct -ohjeestamme.

 • Noudatamme lakeja ja sääntelyä
 • Hallitsemme eturistiriitatilanteet
 • Kohtelemme sijoittajiamme tasavertaisesti ja rehellisesti
 • Olemme kannustava ja tasa-arvoinen työyhteisö
 • Käsittelemme asiakastietoja luottamuksellisesti
 • Pidämme yrityssalaisuudet ja käsittelemme niitä oikein
 • Emme hyväksy harmaata taloutta
 • Olemme vastuullinen vuokranantaja
 • Kilpailemme reilusti ja markkinoiden häiriötöntä toimintaa kunnioittavasti
 • Kuuntelemme palautetta ja kehitymme

Huolenaiheista tai väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Voit ilmoittaa huolenaiheesta tai epäilemästäsi väärinkäytöksestä, seurata antamaasi ilmoitusta ja antaa lisätietoja täältä (linkki johtaa ulkoiseen järjestelmään). Luethan kuitenkin ensin nämä lyhyet ilmoittamista koskevat ohjeet.

Ilmoitusjärjestelmä on sekä työntekijöitä että ulkoisia tahoja varten. Pyydämme tekemään ilmoituksen, jos havaitset tai sinulla on perusteltu syy epäillä toimintaperiaatteidemme vastaista käytöstä tai muuta epäeettistä käytöstä tai väärinkäytöksiä. Väärinkäytös voi olla sääntelyn, määräysten tai sisäisten ohjeiden vastaista toimintaa tai muuten vilpillistä, epärehellistä, hyvän tavan vastaista tai arvojemme vastaista toiminta. Kaikki tällainen toiminta on kiellettyä yhtiöissämme.

Sinulla ei tarvitse olla vahvoja todisteita ilmoituksen tueksi, vaan perusteltu syy epäillä väärinkäytöstä on ilmoittamiselle riittävä peruste. Ilmoituksessa erehtyminen ei ole moitittavaa tai rangaistavaa, eikä sinun tarvitse olla väärinkäytöksestä varma, kunhan ilmoitus on tehty vilpittömästi. Valheellinen tai vilpillinen ilmoittaminen on kuitenkaan kiellettyä. Vuokralaisasiakkaiden reklamaatioita varten tulee käyttää normaalia asiakaspalvelun sähköpostia tai puhelinnumeroa. Sijoittaja-asiakkaat voivat olla sijoituksiaan koskevissa asioissa yhteydessä yhteyshenkilöönsä tai toimistoomme.

Työntekijöitä varten on olemassa väärinkäytösten torjumisen ohjeistus, josta voi tarkastaa menettelyn väärinkäytöstilanteessa. Ulkoinen taho (esim. yhteistyökumppani tai asiakas) voi ilmoittaa asiasta joko yhteyshenkilölleen yhtiöissämme tai alla linkitetyn järjestelmämme kautta.

Jos epäilet, että joku kolmas taho toimii meitä kohtaan vilpillisesti, ja haluaisit ilmoittaa tästä, voit ilmoittaa asiasta joko yhteyshenkilöllesi tai käyttää myös tällaisissa tilanteissa alla linkitettyä järjestelmää.

Ilmoittaminen on mahdollista sekä nimettömästi että omalla nimellä. Pyydämme antamaan ilmoituksen omalla nimellä, jos ei ole syytä antaa sitä nimettömästi. Hyvä syy ilmoittaa nimettömästi on esimerkiksi, jos pelkäät ilmoituksesta koituvan itsellesi negatiivisia seuraamuksia. Järjestelmässä nimetön ilmoitus ei rekisteröi mitään henkilötietoja tai tunnistetietoja ilmoittajasta. Riippumattomat valvontatoimintomme, riskienhallinta ja compliance, käsittelevät järjestelmään annetut ilmoitukset.

Emme hyväksytä väärinkäytöksiä toiminnassamme. Jos havaitset meidän toiminnassamme jotakin, jonka epäilet olevan vastoin lakia, säännöksiä tai tapaamme toimia, kannustamme sinua ilmoittamaan tästä asiasta.

Voit tehdä uuden ilmoituksen, seurata antamasi ilmoituksen käsittelyä ja antaa lisätietoja ilmoitukseen täältä.

Väärinkäytösilmoitusten tietosuojasta voit halutessasi lukea täältä.