Tässä osiossa on materiaalia ja tietoa, jota rahastot voivat tarjota ainoastaan Suomessa.
Oletko fyysisesti Suomessa?

Sijoittajille

Huomaathan, että näillä sivuilla olevien tietojen esittäminen ei ole tarjous osakkeiden merkitsemisestä tai ostamisesta. Rahastoon sijoittamisesta kiinnostunut taho voi olla yhteydessä rahaston hoitajaan tästä osiosta löytyvää sähköpostiosoitetta käyttäen. Rahaston hoitaja Asuntosalkku toimilupa Oy arvioi, soveltuuko tuote kyseiselle sijoittamisesta kiinnostuneelle taholle. Rahaston hoitaja huomioi mm. rahaston sen hetkisen saatavuuden ja mahdolliset muut tekijät päättäessään, tarjoaako se kyseiselle taholle mahdollisuutta sijoittaa rahastoon.

Asuntosalkku Oy

Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö, jolla on portfolio valikoituja yksittäisiä pieniä asuntoja hyvillä sijainneilla omistusasuntotaloissa Suomessa ja Virossa.

Toimintamallimme on vakiintunut ja kokeneen salkunhoitotiimimme hallinnoima asuntokokonaisuus on yhteensä noin 2 000 asuntoa.

Portfoliomme on tuottanut historiallisesti kasvaneita kassavirtoja ja tasapainoinen rahoitusrakenteemme tukee kasvutavoitteitamme.

Olemme viime vuosina painottaneet sijoitustoiminnassamme Tallinnan aluetta ja haluamme jatkossakin olla johtava yksityinen vuokranantaja Tallinnan kasvumahdollisuuksia tarjoavalla vuokramarkkinalla.

Sijoitus Asuntosalkku-vaihtoehtorahastoon soveltuu kokeneille sijoittajille ja keskisijoitus vaihtoehtorahastoon on puoli miljoonaa euroa.

Sijoittajan tietosuoja

Ajantasaiset Valtiovarainministeriön asetuksen 226/2014 mukaiset tiedot toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä.

Mikäli olet kiinnostunut Asuntosalkku Oy:öön sijoittamisesta tai olet jo sijoittaja, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla käyttäen osoitetta toimisto@asuntosalkut.fi.

Käytössämme on myös salattu sähköpostiyhteys, jota on mahdollista käyttää osoitteessa securemail.asuntosalkut.fi sijaitsevan palvelumme kautta. Suosittelemme käyttämään salattua sähköpostia, jos lähetät liitetiedostoja tai muuten arkaluontoista materiaalia tai henkilötietoja.

Rahaston ja sen hoitajan sijoittuminen suhteessa kestävän kehityksen tiedonantoasetukseen (2019/2088/EU)

Rahasto ja sen hoitajana toimiva vaihtoehtorahastojen hoitajan Asuntosalkku toimilupa Oy kuuluvat sijoituspäätösten haitallisien kestävyysvaikutusten osalta ryhmään, joka ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Luokitus johtuu nykytilanteessa enimmäksi raportointikehikon sopimattomuudesta Rahaston liike-toimintakonseptiin.

Rahasto sijoittaa yksittäisiin vuokra-asuntoihin omistusasuntotaloissa, joissa se on pääsääntöisesti vähemmistöosakkaana ilman määräysvalta-asemaa yhtiöön. Vähemmistöosakkuuksiin perustuvan konseptimme vuoksi arvioimme, että emme mahdollisesti voisi esiintyä EU-laajuisen asunto- ja kiinteistösijoitusrahastoihin sovellettavan standardin mukaisesti rahastona, joka edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ainakaan ilman, että tästä aiheutuisi meille kohtuuton hallinnollinen taakka.

Kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksien mittaamiseen ehdotetuista mittareista valtaosa on sellaisia, että ne soveltuvat kokonaisiin kiinteistöihin sijoittaviin ja niitä hallinnoiviin toimijoihin. Mm. kasvihuonepäästöjen, jätevesien ja viheralueiden laskeminen yksittäisille huoneistoille ei olisi ylipäänsä mahdollista tai asettaisi käyttämällemme konseptille kohtuuttoman taakan erityisesti huomioiden rahaston vaihtoehtorahastojen hoitajan Asuntosalkku toimilupa Oy:n koon, toiminnan luonteen, laajuuden ja rahastojen ominaisuudet sekä sen, että hoitaja hoitaa pelkästään asuntorahastoja. 

Toimintaperiaatteet

Voit lukea toimintaperiaatteistamme lisää täältä. Sivulla on myös linkki väärinkäytösilmoituksen tekemiseen. Emme hyväksy väärinkäytöksiä toiminnassamme.

Palkitsemispolitiikat

Muuttuvaa palkkiota ei voida maksaa, jos avainhenkilö on palkkion määräytymiskauden aikana toiminut merkittävästi rahaston hoitajayhtiön hallituksen vahvistamien sisäisten periaatteiden ja toimintaohjeiden vastaisesti. Täten palkkiopolitiikka on rahaston hoitajayhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden kanssa johdonmukainen.